Particulares

Xestión de activos


Acompañamos aos nosos clientes profesionalmente na toma de decisións que afectan aos seus activos persoais, na análise de oportunidades e sempre buscando a mellor rendibilidade e optimización dos seus recursos, realizando controis periódicos e seguimento da súa situación financeira (proporcionando saldos trimestrais e anuais), establecendo un PLAN co obxectivo de equilibrar financeiramente os seus recursos e necesidades futuras.

Ofrecemos asesoramento xurídico sobre aspectos clave como a venda de bens de investimento e análise de instrumentos de financiamento para levalos a cabo.