Particulares

Planificación Sucesoria


Acompañamos aos nosos clientes no proceso de planificación da sucesión, orientándoos e asesorándoos na toma de decisións tanto de carácter patrimonial como persoal.

No eido patrimonial, analizamos as opcións fiscais máis vantaxosas, para conservar e aumentar o patrimonio familiar, asegurando coa adecuada planificación dos instrumentos legais, o cumprimento dos últimos desexos e evitando o posible conflito entre os seus herdeiros, xa sexa nomeando executores, contadores, fideicomisos, asesorándoos na preparación de testamentos, acordos sucesorios ou outros documentos notariais.

Para unha planificación completa da sucesión, no ámbito persoal incluímos o asesoramento e a redacción de documentos de empoderamento para tomar decisións médicas, coidados paliativos, nomeamento de titores, instrucións de herdanza, doazón de órganos, funerais funerarios, recoñecemento de fillos …