Particulares

Litixios civiles


A nosa experiencia no campo procesual permítenos defender e representar aos nosos clientes en todo tipo de procesos xudiciais e en todos os casos, as nosas principais áreas de práctica en materia civil as seguintes

– Reclamacion de débedas, xestión de impagos e orde de pagamento.

– Reestruturación da débeda, competencia para persoas físicas (lei da 2ª oportunidade).

– Procedemento civil e hipotecario, declarativo e executivo.

– Arrendamentos urbanos e rústicos

– Comunidades de propietarios.

– Reclamacións por defectos ou defectos na construción.

– Dereitos fundamentais (vulneración do dereito á honra, á intimidade e á propia imaxe).

– Reclamacións por indemnización por accidentes de tráfico (feridos, falecidos, discapacidades).

– Disputas relacionadas con contratos de compravenda, arrendamento, prestación de servizos, mandato, mediación, fianza, transacción, etc.

– Responsabilidade civil: responsabilidade civil profesional, danos persoais e materiais derivados de accidentes de tráfico, produtos defectuosos, danos causados ​​por animais, ruído e actividades molestas