Empresas

Elaboración de protocolos de empresas familiares


-Elaboración e deseño de acordos marco e políticas entre os integrantes de familias propietarias dun grupo empresarial ou dunha empresa coa finalidade de preservar o relevo xeracional

-Redacción de Pactos parasociales, plasmados estatutariamente ou en protocolos externos