Empresas

Área de compraventa


De empresas:

Hacemos de intermediarios e asesores en procesos de participación, compraventa e fusión de empresas

Sistemas de busca de potenciais compradores-vendedores e desenvolvemento de estudos económicos e financeiros:

– Procesos de sucesión familiar

– Adquisición e venda de compañías

– Búsqueda de capital

Operacións innmobiliarias:

– Asesoramento xurídico a clientes corporativos e inversores particulares en todo tipo de cuestións relacionadas con operacións inmobiliarias, compra e venda de todo tipo de activos e carteiras inmobiliarios, edificios de oficinas, locais comerciais, naves industriais, parques loxísticos, parques eólicos e solares, complexos turísticos, centros comerciais, hoteles etc …, así como de sociedades propietarias dos mismos.

– Proxectos llave en man

– Finanzas e refinanciacións inmobiliarias

– Arrendamento inmobiliario

ESPECIALISTAS EN OFICINAS DE FARMACIA:

– Mandato de compra-venda de empresa.

– Estudio e deseño da operación

– Valoración da empresa

– Cuaderno de ventas

– Promoción e busca de interesados

– Firma de carta de intencións

– Debida dilixencia

– Firma de contrato de compra-venda definitiva

Área de consultoría Finanzas Corporativas:

– Implantación de medidas orientadas a incrementar o valor da compañía ante da súa venda ou ampliación

– Confección de Planes de Negocio (Business Plan) para argumentar inversións de expansión o entradas de capital

– Informes de valoración técnica de empresas