Empresas

Búsqueda de financiación e reestruturación de empresas


Dificultades económicas

-Refinanciación de deuda

-Cambios de dimensión de empresa

-Xestión de empresa

-Fusións e adquisicións

-Reestructuración preventiva de empresas

-Análise da situación actual

-Elaboración do Plan de Empresas

-Búsqueda da mellor oferta financeira e ponte en marcha da mesma.