Empresas

Control de xestión de negocio


Axudámoste na xestión da empresa a través de políticas de seguimento e control mensual da evolución do negocio.

-Análise e seguimento da estrutura financeira do negocio

-Servicios de Controller Fiscal Externo

-Análise e seguimento da xestión de RRHH