Particulares

Dereito bancario


Temos unha ampla experiencia en procesos xudiciais e reclamacións bancarias, axudándolle a recuperar os xuros pagados en exceso como consecuencia de contratos de cobertura de riscos asinados con bancos (swaps), hipotecas multidivisa, tarxetas revolving …

Así mesmo, neste campo xestionamos a devolución dos gastos de formalización hipotecaria, comisións e outros gastos.

Tamén temos experiencia na reclamación xudicial de nulidade de cláusulas abusivas: IRPH, cláusulas chan …