Particulares

Dereito administrativo


– Recursos ante as administracións públicas e ante a xurisdición contencioso – administrativa.

– Reclamacións patrimoniais contra a Administración.

– Recursos contra sancións administrativas.

– Expedientes urbanisticos